Zavisni troškovi

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Robno i materijalno >

Zavisni troškovi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovdje unosimo vrste zavisnih troškova koji se koriste prilikom prijema robe.

 

clip0590

 

Oznaka - Oznaka troška

Naziv - Naziv zavisnog troška

Namjena - Namjena zavisno troška: Opća, Carina, Trošarina, Prelevman, koristi se prilikom automatskog popunjavanja carine,trošarine i prelevmana.

Dodatni trošak u fakturnoj cijeni - Da li trošak ulazi u fakturnu cijenu, odnosno da li je uključen u iznos fakture kao posebna stavka.

Opis - Dodatni opis zavisnog troška