Vrste temeljnica

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Financijsko knjigovodstvo >

Vrste temeljnica

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vrste temeljnica nam služe za grupiranje određenih vrsta prometa (KUF, KIF, plaće...), kao i za definiranje ponašanja prilikom unosa stavki temeljnice:

 

clip0641

 

Oznaka - Oznaka vrste

Naziv - Naziv vrste temeljnice

Format broja - Način na koji će program generirati broj temeljnice

 

[######] - Program će ovaj dio zamijeniti sa šesterocifrenim brojem sa vodećim nulama (npr 000003)

[Datum.Godina] - Uzeti će vrijednost polja "Datum" sa dokumenta i izdvojiti godinu (npr 2013)

[Vrsta_temeljnice.Oznaka] - Izdvojiti će samo oznaku iz odabrane vrste temeljnice itd.

 

Na jezičku konfiguracija definiramo ponašanje temeljnice prilikom unosa:

 

Temeljnica početnog stanja - Da li je početno stanje, ima drugačiji status u izvještajima

Temeljnica zaključnih knjiženja - Da li je zaključno knjiženje, drugačiji status u izvještajima

Redoslijed - Definira redoslijed polja:

 

 clip0293

 

Strania valuta - Za unos npr deviznog izvoda

Kopiraj datum i opis - Za svaku sljedeću stavku automatski kopiraj datum i opis iz prethodne - korisno za unos izvoda

 

Prikaži:

 

Vezna oznaka - Da li prikazuje veznu oznaku

Partner - Da li prikazuje partnera

Datum računa - Da li će prikazati datum računa

Dospijeće - Da li prikazuje dospijeće i datum dospijeća