Vrste samostalne djelatnosti

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Obračun plaća >

Vrste samostalne djelatnosti

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vrste samostalnih djelatnosti se koriste u ugovorima o djelu i definiraju ponašanje i pravila knjiženja.

 

clip0617

 

Oznaka - Oznaka vrste

Naziv - Naziv vrste samostalne djelatnosti

Odbitak - Postotak odbitka (olakšice)

Tip ugovora - Na osnovu ovoga ispisuje potrebne obrasce (Ugovor o djelu, Autorski honorar, Druge samostalne djelatnosti)

Obračunaj naknade poslodavca - Da li će obračunavati i naknade poslodavaca za ovu vrstu

 

U pravilima kontiranja unosimo:

 

Pozicija - Predefinirana pozicija za knjiženje (može se proširivati po potrebi)

Duguje - Dugovni konto

Potražuje - Potražni konto

Alokacija - Da li je alocirati iznos pozicije po centrima odgovornosti vanjskog suradnika