Vrste obračuna

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Obračun kamata >

Vrste obračuna

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U ovom registru definiramo vrste obračuna kamata i kredita.

 

clip0639

 

Oznaka - Jedinstvena oznaka vrste obračuna

Naziv - Naziv vrste

Kamate - Vrste kamata složene (najčešće) ili jednostavne

Kamatnjak - Konformni ili relativni (kod zateznih kamata je konformni, a banke prilikom izrade kredita najčešće koriste relativni)

Razdoblje ukamaćivanja - Period po kojemu će se vršiti ukamaćivanje, godina, mjesec, dan (kod zateznih kamata je dan, kod kredita banaka najčešće mjesec)