Vrste knjiga

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Knjige KUF/KIF >

Vrste knjiga

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovdje definiramo vrste knjiga za KUF i KIF. U programu su već predefinirane vrste koje program koristi za automatsku izradu PDV prijave.

 

clip0637

 

Oznaka - Oznaka vrste

Naziv - Naziv vrste knjige

Tip - KUF ili KIF

Uvoz - Da li je ovo KUF za uvoz

Uvaži samo PDV - da li će u PDV prijavi uvaži samo PDV (npr. povrat PDV-a)

Opis - Dodatni opis knjige