Vrste izmjene vrijednosti

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Osnovna sredstva >

Vrste izmjene vrijednosti

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vrstom definiramo tip izmjene i dodatno razrađujemo kontiranje:

 

clip0631

 

Oznaka - Oznaka vrste

Naziv - Naziv vrste

Tip - Tip izmjene Opća ili Posebna

 

Opća izmjena - izmjena vrijednosti osnovnog sredstva bez odvojenog vođenja povećane/umanjene vrijednosti

Posebna - izmjena vrijednosti sa odvojenim vođenjem povećane/umanjene vrijednosti, kao i amortizacijom iste