Vrste dokumenata

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Robno i materijalno >

Vrste dokumenata

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vrste dokumenta preuzimaju ponašanje iz nadređenog tipa i može ih se za svaki tip dokumenta otvarati neograničen broj, i za svaku vrstu definirati posebna pravila kontiranja. Na ovaj način je moguće pokriti sve scenarije korištenja/knjiženja kod korisnika.

 

clip0595

 

Oznaka - Oznaka vrste

Naziv - Naziv vrste dokumenta

Tip dokumenta - Definira ponašanje ove vrste dokumenta

Format broja - Definira kako će se prilikom spremanja robnih dokumenata generirati brojevi, podaci u uglastim zagradama program mijenja prilikom spremanja:

 

[#####] - Program će ovaj dio zamijeniti sa peterocifrenim brojem sa vodećim nulama (npr 00003)

[Datum.Godina] - Uzeti će vrijednost polja "Datum" sa dokumenta i izdvojiti godinu (npr 2013)

[Vrsta_dokumenta.Oznaka] - Izdvojiti će samo oznaku iz odabrane vrste dokumenta itd.

 

Zadani način plaćanja - Ako je unesen, program prilikom kreiranja novog dokumenta unosi ovaj način plaćanja (samo za izlazne)

Zadani partner - Prilikom kreiranja novog dokumenta unosi ovog partnera

Zadana napomena - Prilikom kreiranja novog dokumenta automatski popunjava tu standardnu napomenu

Zadana nap.prije.st. - Prilikom izrade novog dokument automatski popunjava tu standardnu napomenu prije stavki.

Zadani tarifni stavak - Prilikom dodavanje stavki automatski popunjava taj tarifni stavak

Vrsta dokumenta storno - Koju će vrstu dokumenta koristit prilikom opcije "Storniraj" na dokumentima kao storno vrstu.

Praćenje komercijaliste - Za izlazne dokumente da li će se pojaviti dodatno polje "Komercijalist" gdje se treba unijeti koji je komercijalist prodao robu

Praćenje ambalaže - Da li će se za tu vrstu dokumenta pratiti ambalaža

Strani nazivi - Mogućnost unosa stranih naziva koji se koriste prilikom ispisa

Opis - Dodatni opis vrste dokumenta