Višak

Navigacija:  Robno i materijalno > Inventura >

Višak

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Višak je dokument sličan prijemnom listu i zadužuje skladište za količine koje su evidentirane kao višak na inventuru. Jedina razlika je što dokument nema polje "Dobavljač".