Vezani dokumenti

Navigacija:  Robno i materijalno > Zajedničko za sve dokumente >

Vezani dokumenti

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U jezičku vezani dokumenti možemo vidjeti popis dokumenata koji su povezani sa tekućim dokumentom, odnosno iz kojih je nastao (račun iz ponude, ulazna kalkulacija iz skladišne primke) ili koji su nastali iz ovog dokumenta:

 

clip0648

 

Dvoklikom na "lookup" polje "Dokument" otvara se Dokument za pregled i/ili izmjenu.