Tehnologija

Navigacija:  »Nema tema iznad ovog nivoa«

Tehnologija

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Aplikacija je izrađena najmodernijom tehnologijom na tržištu, alatom Microsoft Visual C#, te kao bazu koristi stabilni i pouzdani Microsoft SQL Server 2008 R2 ili noviji.

Microsoft SQL Server je trenutačno uz Oracle i IBM DB2 najpouzdaniji i najbrži sustav za upravljanje bazama podataka (RDMS).

 

Za korištenje IPIS Online usluge potrebni su sljedeće preduvjeti:

 

Bilo koji moderni internet preglednik (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, Opera)

Zbog najbržeg javascript engine-a IPSoft preporuča korištenje Google Chrome-a

Windows, Linux, MacOS

 

Pored ovih zahtjeva preporučeno je korištenje Microsoft Office-a.

 

clip0800

clip0799