Tečajne liste

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Zajednički registri > Tečaj valuta >

Tečajne liste

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U ovom registru definiramo tečajne liste valuta:

 

clip0581

 

Broj - Broj tečajne liste, ako se ostavi prazan, generira se automatski

Datum - Datum od kojeg vrijedi tečajna lista

Stavke - Stavke tečajne liste, ovdje unosimo valutu i njezin tečaj prema osnovnoj valuti koja mora imati tečaj 1.

 

U listi samih tečajnih listi imamo mogućnost automatskog preuzimanja zadnje tečajne liste sa stranice CBBiH:

 

clip0582