Stručne spreme

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Obračun plaća >

Stručne spreme

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovdje unosimo listu stručnih sprema djelatnika.

 

clip0614

 

Oznaka - Oznaka stručne spreme

Naziv - Naziv stručne spreme