Stimulacijske grupe

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Obračun plaća >

Stimulacijske grupe

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ako skupina djelatnika ima iste kriterije za stimulaciju, onda koristimo stimulacijske grupe:

 

clip0613

 

Oznaka - Oznaka stimulacijske grupe

Naziv - Naziv stimulacijske grupe

Stimulacija - Postotak stimulacije (destimulacije) koji će se koristiti za sve djelatnike u ovoj grupi