Statusi dokumenata

Navigacija:  Početak rada >

Statusi dokumenata

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dokumenti u aplikaciji mogu imati sljedeće statuse:

 

Priprema - dokument je u pripremi i ne utječe na stanja

Evidentirano - dokument je potvrđen i utječe na stanja, moguće ga je naknadno mijenjati

Za čitanje - dokument je potvrđen i utječe na stanja, ali ga nije moguće mijenjati dok se ne prabaci u status Evidentirano

Proknjiženo - dokument ima status kad je proknjižen u KUF/KIF i/ili Financijsko knjigovodstvo

Potvrđen, fakturiran itd - dokumenti tipa ponuda, otpremnica i rezervacija dobivaju ovaj status nakon potvrđivanja, odnosno kreiranja računa iz istih.

 

Na slici je prikazan dokument sa mogućim statusima:

 

clip0523

 

Statuse tipa "Proknjižen" ili "Potvrđeno" je moguće mijenjati samo na način da se izbriše ciljni dokument (temeljnica, izvod KUF/KIF, generirani račun itd).