Robno i materijalno

Navigacija:  Registri/Šifarnici >

Robno i materijalno

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovdje su navedeni registri koji se koriste samo u robno-materijalnom knjigovodstvu:

 

Kategorije partnera

Artikli

Robne grupe

Zavisni troškovi

Rabatne skupine

Organizacijske jedinice

Lokacije

Načini plaćanja

Vrste dokumenata

Standardne napomene

Ambalaža

Vozila za servis

Tarifnici

 

Pored ovih registara modul koristi i neke od zajedničkih registara.