Robno i materijalno

Navigacija:  Postavke aplikacije >

Robno i materijalno

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovdje su navedene sve postavke koje imaju utjecaj samo na modul robno i materijalno knjigovodstvo:

 

Postavke fiskalizacije

Težinski bar kodovi

Format dokumenta

Pravila kontiranja

Pravila generiranja KUF/KIF

Pravila alociranja

Naljepnice