Robno i materijalno

Navigacija:  »Nema tema iznad ovog nivoa«

Robno i materijalno

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Modul "Robno i materijalno" pokriva kompletan ulaz/izlaz roba i usluga, te izrada računa (faktura). Modul je potpuno integriran sa ostalim dijelovima sustava i nije potrebno ništa ponovno unositi u ostale dijelove aplikacije ako je ovdje već uneseno. Dokumenti su organizirani po Tipovima gdje svaki tip može imati neograničen broj vrsta dokumenata. Tip definira ponašanje dokumenta, poziciju gdje se nalazi na glavnom izborniku, pozicije za knjiženje, a vrste dokumenta služe da bi se dodatno razdvojili prometi prema potrebama tvrtke. Pravila kontiranja možemo definirati prema kompletnim tipovima dokumenta, a možemo ih dodatno razrađivati prema vrsti.

 

Zalihe je moguće voditi po maloprodajnim, veleprodajnim i nabavnim cijenama (prosječna, FIFO, LIFO).

 

U sljedećim poglavljima ćemo zasebno opisati sve funkcionalne dijelove ovog modula:

 

Prodaja

Nabava

Interno

Radni nalog

Inventura

Grupne obrade

Grupno knjiženje

Registri

Izvještaji

Analize

Postavke