Robne grupe

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Robno i materijalno >

Robne grupe

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Robne grupe služe za grupiranje artikala po nekim zajedničkim osobinama.

 

clip0587

 

Oznaka - Oznaka grupe, ako je prazno, generira se prilikom spremanja

Naziv - Naziv robne grupe

Kategorija - Kategorija robne grupe je skupina robnih grupa (koristi se na prodajniom mjestu prilikom grupiranja robnih grupa na touch unosu)

Redoslijed POS - Redoslijed robne grupe na touch unosu

 

Artikli - Artikli članovi ove robne grupe. Moguć je unos jednog po jednog artikla, odabirom opcije "Dodaj..." možemo koristiti višestruko dodavanje artikala u grupu:

 

clip0588