Registri/Šifarnici

Navigacija:  »Nema tema iznad ovog nivoa«

Registri/Šifarnici

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovdje imamo sve registre koji se koriste kroz aplikaciju:

 

Zajednički registri

Robno i materijalno

Obračun plaća

Putni nalozi

Osnovna sredstva

Blagajna

Platni promet

Knjige KUF/KIF

Financijsko knjigovodstvo