Registri

Navigacija:  Knjige prihoda i rashoda >

Registri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U mapi možemo pronaći registre koji se koriste u modulu:

 

Partneri

Konta

Djelatnici

Države

Poštanski brojevi

Tečaj valuta

Vrste knjiga