Registri

Navigacija:  Knjige KUF/KIF >

Registri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U mapi možemo pronaći registre koji se koriste u modulu:

 

Vrste knjiga

Partneri

Konta

Države

Poštanski brojevi

Tečaj valuta