Registri

Navigacija:  Obračun plaća >

Registri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U ovoj mapi su svi registri koji se koriste u obračunu plaća:

 

Centri odgovornosti

Radna mjesta

Županije

Općine

Prihodi

Banke

Doprinosi

Samodoprinosi

Kreditori

Nadoknade

Stimulacijske grupe

Stručne spreme

Vrste obračuna

Vrste samostalne djelatnosti

Naknade poslodavca