Registri

Navigacija:  Obračun kamata >

Registri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovdje možemo pronaći registre potrebne za rad modula:

 

Partneri

Kamatne stope

Vrste obračuna