Registri

Navigacija:  Robno i materijalno >

Registri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U mapi "Registri" se nalaze registri (šifarnici) koji se koriste u dokumentima robnog i materijalnog.

 

Partneri

Kategorije partnera

Artikli

Robne grupe

Kategorije robnih grupa

Zavisni troškovi

Rabatne skupine

Organizacijske jedinice

Lokacije

Načini plaćanja

Vrste dokumenata

Standardne napomene

Države

Poštanski brojevi

Tarifnici

Tečaj valuta

Ambalaža

Vozila za servis