Rate

Navigacija:  Robno i materijalno > Zajedničko za sve dokumente >

Rate

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovisno o tipu dokumenta moguće je unijeti proizvoljan broj rata za plaćanje dokumenta:

 

clip0644

 

Klikom na gumb "Generiraj rate" otvara nam se mogućnost generiranja po parametrima:

 

clip0645

 

Već plaćeno - Iznos koji je plaćen avansno i ne treba generirati rate

Vrsta rate - Period za generiranje

Datum prve rate - Inicijalno datum dospijeća sa dokumenta

Broj rata

Ukupan PDV uključi u prvu ratu - Budući da mi odmah moramo platiti PDV uključi ga u prvu ratu

 

Prilikom knjiženja dokumenta sa ratama u financijskom dobijemo više stavki salda konta da bi se moglo pratiti plaćanje pojedinačnih rata.