Rastavnice

Navigacija:  Robno i materijalno > Radni nalog >

Rastavnice

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Rastavnice služe za evidentiranje prodaje artikla koji se rastavlja i prodaje rastavljen. Procedura je slična radnom nalogu, s tim da se zadužuje jedan artikal, koji se rastavlja i prodaju se dijelovi tog artikla.