Radni nalozi

Navigacija:  Robno i materijalno > Radni nalog >

Radni nalozi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovdje evidentiramo radne naloge, odnosno utrošak po normativu. utrošak po normativu funkcionira na način da se sastavljeni artikal prodaje, pa se na kraju određenog vremenskog razdoblja vrši utrošak dijelova sastavljenog artikla. Primjerice, prodajemo artikal bicikl i na kraju mjeseca vršimo obračun utroška dijelova bicikla prema prodanim jedinicama. Opcijom Obračun utroška po normativu program automatski generira radni nalog  sa obrađenim količinama. Na sljedećoj slici vidimo radni nalog sa sličnim primjerom:

 

clip0694

 

Na ovaj način program na skladište zadužuje 5 komada bicikla i nulira prodaju bicikla, a razdužuje 5 okvira, 10 kotača i 5 sjedala bicikla. također se u normativ može ubaciti i usluga pa da se prati utrošeno vrijeme djelatnika za sastavljanje bicikla.