Putni nalozi

Navigacija:  Putni nalozi >

Putni nalozi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U sekciji unosimo putne naloge, naloge za službena putovanja i ispis istih na pisač. Nakon povratka s puta možemo evidentirati sve dodatne troškove na putu, kao i korištenje privatnog vozila u službene svrhe. Naposlijetku, pravilima kontiranja prenosimo sve u financijsko knjigovodstvo.

 

clip0722

 

Broj - Broj naloga, ako se ne popuni, generira se prilikom spremanja.

Datum - Datum naloga

Djelatnik - Za koga izdajemo nalog

Dnevnica - Vrsta dnevnice za ispis na nalogu

Trajanje putovanja - Predviđeno trajanje putovanja

Vozilo - Biramo vozilo iz registra

Odredište - Biramo odredište putovanja iz registra

Troškove nadoknađuje - Poslodavac ili posloprimac

Vrijeme polaska - Datum i vrijeme polaska

Pravac putovanja - Unosimo za ispis na nalogu

 

Na jezičku isplata akontaciju vršimo unos i isplatu akontacije po različitim valutama

 

Valuta - U kojoj valuti isplaćujemo novac (potrebno je imati blagajnu u toj valuti da bi mogli automatski vršiti generiranje blagajničkog izdatka)

Iznos valuta - Iznos u valuti

Tečaj - program automatski piopunjava iz važeće tečajne liste

Iznos - računa se iznos u domaćoj valuti

Blagajna dokument - Kada se generira izdatak ovdje vidimo broj izdatka, dvoklikom ga otvaramo na pregled/izmjenu/brisanje

 

U dodatne napomene upisujemo dodatni tekst koji se pokazuje na nalogu. Nakon ovoga ispisujemo putni nalog za vozilo i nalog za službeno putovanje:

 

clip0188

 

Jezičak dnevnice popunjavamo nakon povratka s putovanja gdje unosimo ostvarene dnevnice.

 

clip0723

 

Dnevnica - popunjavamo iz registra dnevnica, program automatski popunjava cijenu dnevnice

Vrijeme od/do - vrijeme u kojem je ostvarena dnevnica

Broj dnevnica - broj priznatih dnevnica za navedeno vrijeme

Cijena dnevnice - vrijednost jedne dnevnice, popunjava se iz registra dnevnica, a može se i ovdje promijeniti

Iznos valuta - program računa iznos u valuti

Valuta - valuta u kojoj je unesena dnevnica, prenosi se iz registra dnevnica

Tečaj - tečaj valute iz važeće tečajne liste

Iznos - Iznos u domaćoj valuti

 

Također jezičak prijeđen put popunjavamo nakon povratka

 

clip0724

 

Polazno/ciljno odredište - dio puta, biramo iz registra

Početno stanje - Početno stanje brojila

Prijeđeno - prijeđen put

Završno stanje - završno stanje brojila

Valuta - Valuta za izračun korištenja vozila

Cijena/km - za korištenje privatnog vozila u službenu svrhu (po kilometru), automatski se vuče iz registra

Iznos valuta - iznos u valuti

Tečaj - tečaj iz važeće tečajne liste

Iznos - Iznos u domaćoj valuti

 

Slijedeći jezičak je za unos ostalih troškova koji se mogu desiti na putu (parking, putarina itd):

 

clip0725

 

Vrsta troška - biramo iz vrstu troška iz registra

Obračunati - da li će uzimati u obzir prilikom obračuna troškova

Valuta - Valuta u kojoj je nastao trošak

Iznos valuta - Iznos u valuti

Tečaj - po važećoj tečajnoj listi

Iznos - Iznos u domaćoj valuti

Opis - Dodatni opis troška

 

U sekciji izvješće s putovanja možemo popuniti neki tekstualni opis tijeka putovanja.

 

Na jezičku rekapitulacija/isplata/povrat akontacije, nakon popunjenih podataka dobivamo rekapitulaciju:

 

clip0726

 

S lijeve strane imamo rekapitulaciju akontacije i troškova, a s desne strane imamo točno vrijeme povratka, datum obračuna putnog troška i isplata/povrat akontacije:

 

Valuta - Valuta u kojoj se isplaćuje/vraća akontacija

Iznos valuta - Iznos u valuti

Tečaj - tečaj za valutu prema važećoj tečajnoj listi

Iznos - Iznos u Domaćoj valuti

Blagajna dokument - Blagajnički dokument koji se automatski generira opcijom "Balgajna" iz alatne trake ove list

Obračun plaća - Troškove možemo isplatiti i kroz obračun plaća opcijom "Obračun plaća" gdje se generiraju nadoknade za isplatu

 

Na kraju još imamo i standardni jezičak knjiženja.