Prodaja

Navigacija:  Robno i materijalno >

Prodaja

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U ovom dijelu su sve potrebne funkcionalnosti za prodaju i izračunu računa.

 

Ponude kupcima

Narudžbe kupaca

Rezervacije

Avansi

Otpremnice

Računi

Povrati

Kasa blokovi

Ugovori

Fiskalni pisač