Prestanak korištenja/prodaja

Navigacija:  Osnovna sredstva >

Prestanak korištenja/prodaja

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nakon određenog perioda korištenja, osnovno sredstvo možemo otpisati, ili ga prodati. za to koristimo ovaj dokument:

 

clip0738

 

Vrsta - Ovdje unosimo vrstu prestanka korištenja, ukoliko je prodaja, program će tražiti unos partnera, a možemo automatski i ispisati račun

Broj - Broj dokumenta, ako je prazan, popunjava se automatski prilikom spremanja

Partner - Ako je prodaja ovdje unosimo kupca iz registra partnera

Centar odgovornosti - Iz koje centra odgovornosti prodajemo/otpisujemo osnovno sredstvo

Datum - Datum dokumenta

Dospijeće/Datum dospijeća - Dostupna samo prilikom prodaje

 

U stavke unosimo:

 

Osnovno sredstvo - Iz registra osnovnih sredstava

Količina - Količina otpisa/prodaje

Nabavna cijena - nabavna cijena osnovnog sredstva

Cijena - Knjigovodstvena cijena

Vrijednost - Knjigovodstvena vrijednost

Razlika - Ovdje unosimo eventualno uvećanje od knjigovodstvene cijene za prodaju

Prodajna vrijednost - Prodajna vrijednost sa uvećanje

PDV - Stopa PDV-a

 

Ovdje imamo i dodatne jezičke:

 

Blagajna

Knjiženja

 

 

Prije prestanka korištenja, potrebno je izvršiti amortizaciju do mjeseca prodaje, kao i ukloniti eventualna uvećanja/umanjenja vrijednosti.