Preračun utroška zalihe

Navigacija:  Robno i materijalno > Grupne obrade >

Preračun utroška zalihe

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Grupna obrada vrši preračun utroška zalihe i koristi se u slučaju da se nisu unosili dokumenti po redu (datumski) za korekciju prosječnih nabavnih cijena na izlaznim dokumentima.

 

clip0703