Predlošci

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Platni promet >

Predlošci

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovdje popunjavamo predloške naloga za plaćanje:

 

clip0633

 

Unos je identičan unosu u sekciji evidentiranje naloga.