Pravila kontiranja

Navigacija:  Postavke aplikacije > Robno i materijalno >

Pravila kontiranja

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pravila kontiranja se definiraju prilikom implementacije poslovnog sustava ako je korisniku potreban automatski prijenos u financijsko knjigovodstvo. Pravilo možemo razraditi po vrsti dokumenta, tipu dokumenta, lokaciji, organizacijskoj jedinici, djelatniku, zavisnim troškovima, tarifnim stavcima, vrstama artikla, vrstama partnera, artiklima, robnim grupama, načinima plaćanja, što otvara doista široke mogućnosti automatskog knjiženja.

 

clip0543

 

Oznaka - Oznaka pravila

Naziv - Naziv pravila

Vrsta temeljnice - Vrsta temeljnice koju će program kreirati

Djelatnik - Ako je uneseno, za kojeg djelatnika vrijedi pravilo

Lokacija2 - Ako je unesena, vrijedi za ovu lokaciju prijema (interni dokumenti)

Veza za pojed.knjiž - Prilikom pojedinačnog knjiženja koristi ovu vezu za grupiranje u temeljnice/kuf/kif

Tip dokumenta - Ako je uneseno, za koji tip dokumenta vrijedi

Vrsta dokumenta - Ako je uneseno, za koju vrstu dokumenta vrijedi

Organizacijska jedinica - Ako je uneseno, vrijedi samo za ovu organizacijsku jedinicu

Lokacija - Ako je uneseno, vrijedi za ovu lokaciju

Redoslijed - Ako je veći od 0, prilikom knjiženja više vrsta dokumenata u jednu temeljnicu sortira stavke

Grupiraj po kontima - Sumiraj sva knjiženja po kontima za ovo pravilo

 

Kroz pozicije dodatno možemo razrađivati:

 

Pozicija - Lista pozicija odabranog tipa/vrste dokumenta koje su raspoložive za knjiženje. Ovo je definirano tipom dokumenta.

Zavisni trošak - Budući da program dozvoljava unos pojedinačnih zavisnih troškova, moguće ih je pojedinačno kontirati

Duguje - Dugovni konto

Potražuje - Potražni konto

Predznak - Predznak koji će program dodijeliti iznosu

Tarifnik stavak - ova pozicija vrijedi samo za ovaj tarifni stavak

Vrsta - ova pozicija vrijedi samo za ovu vrstu

Vrsta partnera - ova pozicija vrijedi samo za ovu vrstu partnera

Artikal - ova pozicija vrijedi samo za ovaj artikal

Robna grupa - ova pozicija vrijedi samo za ovu robnu grupu

Način plaćanja - ova pozicija vrijedi samo za uneseni način plaćanja.

 

Izostavljanjem bilo koje postavke (ostavljanjem polja praznim) program neće uzimati u obzir (npr. ne unesemo vrstu artikla, pozicija vrijedi za sve vrste itd).

 

U programu je moguće unijeti neograničen broj pravila, s tim da ono pravilo koje najbolje zadovoljava kriterije ima prioritet, a ako je isti prioritet, bitan je redoslijed unosa.