Pravila alociranja

Navigacija:  Postavke aplikacije > Robno i materijalno >

Pravila alociranja

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pravilima alociranja definiramo kako će se iznosi raspoređivati po centrima odgovornosti (mjestima troška) pa je dozvoljeno primjerice iznos jednog ulaznog računa rasporediti po nekoliko centara odgovornosti prema ovdje definiranim pravilima.

 

clip0545

 

Oznaka - Oznaka pravila

Naziv - Naziv pravila

Vrsta knjige - Vrsta knjige koju će program kreirati

Djelatnik - Ako je uneseno, za kojeg djelatnika vrijedi pravilo

Tip dokumenta - Ako je uneseno, za koji tip dokumenta vrijedi

Vrsta dokumenta - Ako je uneseno, za koju vrstu dokumenta vrijedi

Organizacijska jedinica - Ako je uneseno, vrijedi samo za ovu organizacijsku jedinicu

Lokacija - Ako je uneseno, vrijedi za ovu lokaciju

 

Kroz pozicije unosimo:

 

Centar odgovornosti - Centar odgovornosti biramo iz liste dostupnih

Postotak - Postotak ukupnog iznosa koji će se prenijeti ovom centru odgovornosti.

 

Izostavljanjem bilo koje postavke (ostavljanjem polja praznim) program neće uzimati u obzir (npr. ne unesemo vrstu artikla, pozicija vrijedi za sve vrste itd).

 

U programu je moguće unijeti neograničen broj pravila, s tim da ono pravilo koje najbolje zadovoljava kriterije ima prioritet, a ako je isti prioritet, bitan je redoslijed unosa.

 

Na ovaj način u financijskom knjigovodstvu možemo pratiti neograničen broj centara odgovorni. Pravilo se koristi tijekom generiranja temeljnice i knjiga KUF i KIF.