Povrati

Navigacija:  Robno i materijalno > Prodaja >

Povrati

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U ovoj sekciji se unese storno računi, povrati, knjižna odobrenja. Rad je potpuno identičan kao u sekciji Računi ili Kasa blokovi s time da su količine u minus. Dokumenti u ovoj sekciji najčešće nastaju storniranjem preko gumba "Storniraj".

 

clip0672