Postavke robnih dokumenata

Navigacija:  Postavke aplikacije > Robno i materijalno >

Postavke robnih dokumenata

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovdje definiramo postavke ponašanja robnih dokumenata.

 

Osnovne postavke

 

clip0536

 

Minimalan iznos u MPC - Minimalan iznos, odnosno zaokruživanje maloprodajne cijene prilikom unosa na najmanje ovaj broj (u primjeru 5 feninga)

Mijenjaj MPC ili VPC i kad nije uključena kalkulacija - U slučaju korištenja dokumenata cjenika odznačiti

Upozori prilikom izdavanja MP računa preko 2000 KM - Za sve ovakve račune potrebno je izdati A4 račun sa podacima kupca

Automatsko popunjavanje serijskih brojeva na izlazima - Da li će program automatski trošiti serijske brojeve na izlaznim dokumentima

Upozori prilikom unosa na negativnu zalihu - Da li će program prilikom unosa količine artikla upozoriti ako će nakon spremanja dokumenta biti negativna zaliha za isti

Upozori prilikom unosa na minimalnu količinu - Da li će program prilikom unosa upozoriti da artikal ide ispod minimalne količine definirane u registru artikla

Prikaži sumu stanja svih skladišta u odabiru artikla - Da li će u padajućoj listi prikazati zboj stanja svih skladišta unutar jedne evidencije

Upozori na prekoračenje kreditnog limita - Kreditni limit unosimo pojedinačno na svakog partnera u registru u sekciji "Uvjeti poslovanja"

U kreditni limit uzmi samo dospjele stavke - Da li će uzeti samo one kojima je datum dospijeća manji od današnjeg datuma ili sve nezatvorene stavke

Upozori na prekoračenje dana van dospijeća - Broj dozvoljenih dana van dospijeća definiramo registru partnera u sekciji "Uvjeti poslovanja"

Zabrani spremanje dokumenata koji krše financijske uvjete - Da li će program, pored upozorenja, i zabraniti spremanje dokumenata koji krše kreditni limit ili broj dana van dospijeća

 

U dodatnim postavkama imamo:

 

clip0537

 

Zaokruži rabat u maloprodaji - Da li će program zaokružiti iznos rabata na iznos definiran u osnovnim postavkama (npr 5 feninga)

Traži u stupcu pakiranje po nazivu - Da li će početkom pisanja teksta u stupcu "Pakiranje" tražiti i po nazivu artikla ili samo po oznaci pakiranja

Traži u stupcu pakiranje po cijeni - Da li će početkom pisanja teksta u stupcu "Pakiranje" tražiti i po cijeni

Traži u stupcu artikal po oznaci - Da li će početkom pisanja teksta u stupcu "Artikal" tražiti i po oznaci pakiranje ili samo po nazivu artikla

Traži u stupcu artikal po cijenama - Da li će početkom pisanja teksta u stupcu "Artikal" tražiti i po cijenama

Pamti promjenu cijene za partnera na izlaznim dokumentima - Da li će program pitati da li želite zapamtiti unesenu cijenu za tog partnera, ako je različita od one po cjeniku.

Pamti uneseni rabat za partnera - Da li će program pitati da li želite zapamtiti uneseni rabat za tog partnera

Pojedinačno knjiženje u KIF/KIF/Financijsko - Da li će na robnim dokumentima biti omogućen gumb za pojedinačno knjiženje svakog dokumenta u KUF/KIF i/ili financijsko

Knjiži odmah izvod KUF/KIF u financijsko - Da li će odmah knjiženja u KUF/KIF biti proknjižena u glavnu knjigu

 

Težinski bar kodovi definiraju pravila prema kojima će program posebno tretirati bar kodove za vagane proizvode (meso, voće itd):

 

clip0538

 

Prefiks - Program traži ovaj prefiks, ako ga nalazi, smatra da je bar kod "težinski"

Broj znakova za oznaku artikla - Unutar bar koda ovoliko znakova je šifra artikla

Broj znakova za količinu - Broj slijedećih znakova koji se koriste za količinu (masu)

Broj decimalnih mjesta - U količini koliko je zadnjih znamenaka za decimalna mjesta

 

Nakon unosa težinskog bar koda program ga obrađuje te automatski prebacuje količinu:

 

clip0539

 

u:

 

clip0540

 

što znači da je od bar koda 2812345025501 izdvojio prvih 7 znamenaka za šifru artikla 2812345, zatim slijedećih 5 znakova za količinu 02550 od kojih je 3 znaka za decimalna mjesta pa dobijemo količinu 2,550. Zadnja znamenka (1) je kontrolni broj i nju ne koristimo.

 

Kod korištenja programa u kafićima i restoranima korisno je da se odmah prilikom izdavanja artikala sa normativom troši i stanje zalihe materijala. Opciju aktiviramo ovdje:

 

clip0541

 

Automatski utrošak po normativu prilikom spremanja - Da li će program odmah izraditi dokument utroška po normativu na izlaznim dokumentima

Lokacije za obračun - Na kojim lokacijama (skladištima) će vršiti utrošak

Materijalna skladišta - Lista materijalnih skladišta s kojih će (po robnim grupama) vršiti rasknjižavanje materijala