Postavke blagajne

Navigacija:  Postavke aplikacije >

Postavke blagajne

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovdje su definirane postavke specifične za blagajnu.

 

clip0556

 

Vrsta temeljnice - koju će program automatski upotrijebiti prilikom knjiženja blagajne