Postavke aplikacije

Navigacija:  »Nema tema iznad ovog nivoa«

Postavke aplikacije

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U ovoj sekciji opisuje sve postavke aplikacije kojima se može pristupiti u mapi "Postavke" svakog modula.

 

Osnovne postavke

Robno i materijalno

Obračun plaća

Putni nalozi

Osnovna sredstva

Blagajne

Vezne oznake

Platni promet

Knjige KUF/KIF