Postavke

Navigacija:  Knjige KUF/KIF >

Postavke

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U mapi pronalazimo postavke koje utječu na rad modula:

 

Osnovne postavke

KUF/KIF

Pravila kontiranja KUF/KIF