Postavke

Navigacija:  Knjige prihoda i rashoda >

Postavke

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U mapi pronalazimo postavke koje utječu na rad modula:

 

Osnovne postavke