Poštanski brojevi

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Zajednički registri >

Poštanski brojevi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Registar poštanskih brojeva izgleda ovako:

 

clip0579

 

Oznaka - Oznaka (poštanski broj)

Naziv - Naziv mjesta

Država - Država kojoj pripada