Popisni listovi

Navigacija:  Osnovna sredstva > Inventura >

Popisni listovi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Da bismo inventuru mogli raditi na više radnih stanica koristimo popisne listove.

 

clip0741

 

Broj - Broj popisnog lista, ako je prazan, automatski se generira prilikom spremanja

CO - Centar odgovornosti na kojem se vrši inventura

Datum - Datum dokumenta

 

U stavke unosimo osnovno sredstvo i inventurno stanje.