Ponude kupcima

Navigacija:  Robno i materijalno > Prodaja >

Ponude kupcima

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Odabirom opcije program prikazuje listu unesenih ponuda kupcima. Ovdje se koriste tri tipa dokumenta:

 

1.Ponuda kupcima VP (po cijenama bez PDV-a)i

2.Ponuda kupcima MP (po cijenama sa uključenim PDV-om)

3.Kalkulacijska ponuda - ponuda sa kalkulacijom cijena

 

Otvaranjem postojeće ponude ili dodavanjem nove otvara se sljedeća kartica za izmjenu podataka:

 

clip0657

 

Kartica ima standardan izgled svih dokumenata u robno-materijalnom. Dostupna su slijedeća polja za izmjenu:

 

Vrsta dokumenta - Odabir vrste dokumenta, program nudi sve vrste koje odgovaraju ovoj sekciji.

Broj - Broj dokumenta, ako je prazno polje, program sam generira oznaku prema definiranom prijedlošku u Vrste dokumenata

Vezna oznaka - Neka veza koja vas upućuje na sadržaj dokumenta. Za ulazne dokumente ovdje upisujete broj računa dobavljača.

Kupac - Ovdje unosite partnera kome je ponuda namijenjena, adresa i mjesto se automatski popunjavaju iz registra Partneri

Datum - Datum dokumenta, program automatski popunjavanja današnji datum

Dospijeće - Broj dana dospijeća, unosom ovog podatka program automatski računa datum dospijeća

Datum dospijeća - Datum dospijeća dokumenta, unosom ovog podatka automatski se računa broj dana dospijeća

 

U sekciji dodatni podaci dostupna su i dodatna polja koje program automatski popunjava;

 

Organizacijska jedinica - org.jedinica na kojoj će dokument biti registriran, program automatski popunjava iz zaglavlja glavnog prozora (vidi Korisničko sučelje)

Lokacija - Lokacija/Skladište na kojem će se evidentirati dokument, popunjava se iz glavnog prozora aplikacije.

Djelatnik - Djelatnik koji je izradio dokument, popunjava se automatsko prema prijavljenom korisniku u sustav

Napomena - Ovdje unosimo dodatnu napomenu koja se pojavljuje na dnu dokumenta prilikom njegovog ispisa

 

U sekciji stavke unosimo stavke ponude, dostupni su sljedeći stupci:

 

Pakiranje - Bar kod ili oznaka pakiranja, unosom se automatski popunjava naziv artikla

Artikal - Naziv artikla, unosom artikla automatski se popunjava Pakiranje

Napomena - Napomena koja će se pojaviti prilikom ispisa na samoj stavci dokumenta

Paketa - Broj odabranih paketa (pakiranja), program automatski računa količinu

Količina - Broj pojedinačnih komada u pakiranju, program automatski popunjava pakiranje

VPC/MPC bez PDV-a - Ovisno o vrsti skladišta, program popunjava trenutno važeću veleprodajnu cijenu ili maloprodajnu cijenu bez PDV-a, program automatski računa VPC Iznos = Količina x VPC

Rabati - Unosimo višestruke rabate u formatu 5+10+15..., program računa rabat na način da izračuna prvi (5%), a osnovica za svaki rabat je iznos sa izbijenim svim prethodnim rabatima

FC/FC Iznos - fakturna cijena i iznos sa izbijenim rabatom bez PDV-a za "Ponude VP" ili sa PDV-om za "Ponude MP"

PDV - Program automatski popunjava važeću stopu iz tarifnika

Grupa - Ispisna grupa - program odvaja prilikom ispisa dokumenta ovu stavku u zasebnu grupu i računa podzbroj.

R.b. - Redni broj stavke u dokumentu

 

Ponuda ima status "Evidentirano" kad je tek izrađena, status "Potvrđeno" kad je iz nje generiran račun ili narudžba kupca.

 

Na dokumentu možemo vidjeti i neke akcije i jezičke koji se javljaju na svim dokumentima u robnom:

 

Generiranje i kopiranje stavki

Valutni unos

Ukupni iznosi

Vezani dokumenti

Knjiženja