Pojedinačno zatvaranje stavaka

Navigacija:  Financijsko knjigovodstvo >

Pojedinačno zatvaranje stavaka

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pokretanjem opcije možemo vršiti pojednačno (ručno) zatvaranje stavaka (iznosa računa sa iznosima plaćanja). obrazac izgleda ovako:

 

clip0784

 

Konto - Odaberemo iz liste salda konto

Partner - Odaberemo iz liste partnera za zatvaranje

Centar odg. - Odaberemo centar odgovornosti za kojeg ćemo zatvarati plaćanja

 

Nakon unosa gore navedenih podataka program nam prikaže s lijeve strane dugovne nezatvorene stavke, a s desne potražne. Na dnu obje liste imamo pregled trenutno odabrane stavke, a možemo i promijeniti iznos zatvaranja tog računa. Ispod imamo i ukupno odabrane iznose.

 

Stavke zatvarano tako da odaberemo (kvačicama označimo) dugovne i potražne stavke, te kliknemo na gumb "Zatvori odabrane". Program zatvara stavke i uklanja iz liste sve stavke koje su u potpunosti zatvorene. Zatvorene stavke za partnera i konto možemo pregledati/otvoriti klikom na gumb "Otvori stavke..." nakon čega dobijemo:

 

clip0785

 

Dvoklikom na stavku u ovoj listi vršimo otvaranje stavke, nakon čega program osvježava početni obrazac gdje ponovno možemo pronaći ove stavke.

 

Na obrascu još imamo i neke dodatne gumbe:

 

Automatsko zatvaranje - Otvara nam obrazac za automatsko zatvaranje stavaka

Sve zatvorene - Prikazuje sve zatvorene stavke u programu

Završi - Zatvara obrazac i prekida sa obradom