Početno stanje

Navigacija:  Osnovna sredstva > Inventura >

Početno stanje

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Na početku korištenja programa/godine unosimo početno stanje osnovnih sredstava po centrima odgovornosti:

 

clip0744

 

Broj - Broj dokumenta

Centar odgovnosnosti - Centar za koje se izrađuje početno stanje

Datum - Datum početnog stanja

 

U stavke unosimo početna stanja:

 

Osnovno sredstvo - Biramo iz registra

Količina - Količina na stanju

Cijena - Jedinična cijena osnovnog sredstva

Vrijednost - Količina x cijena

Ak.mjeseci - Akumulirana amortizacija u mjesecima

Ak.amort. - Program računa automatski ili se popunjava

Povećanje - Povećanje vrijednosti na početku perioda

Vrij.pov. - Vrijednost povećanja

Amort.pov. - Akumulirana amortizacija povećanja

Smanjenje - Smanjenje vrijednosti na početku perioda

Vrij.smanj. - Vrijednost smanjenja vrijednosti

Amort.smanj. - Akumulirana amortizacija smanjenja