Početno stanje

Navigacija:  Robno i materijalno > Inventura >

Početno stanje

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U početno stanje unosimo stanje artikala na početku perioda (početak korištenja IPIS-a, početak godine itd). Može se unijeti ručno ili generirati iz inventurne liste. Funkcionalnost je kao i kod prijemnog lista, samo što nema polje "Dobavljač".