Početak rada

Navigacija:  »Nema tema iznad ovog nivoa«

Početak rada

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kroz ovih nekoliko sekcija ćemo vas pokušati uvesti u rad u programskom paketu "IPIS":

 

Prijava u sustav

Korisničko sučelje

Kartica za izmjenu podataka

Izvještaji i ispisi

Analize

Statusi dokumenata

Brisanje podataka

Izradi bazu za svoju tvrtku