Platni promet

Navigacija:  Robno i materijalno > Zajedničko za sve dokumente >

Platni promet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovaj jezičak se pojavljuje na ulaznim dokumentima (prijemni list, ulazna kalkulacija, računi troškova) gdje je moguće automatski iz dokumenta generirati nalog za plaćanje u sekciji platni promet.

 

clip0654

 

Klikom na gumb "Generiraj virman" otvara se sljedeći obrazac gdje nam program automatski popuni naš žiro račun, račun primatelja i ukupan iznos. Ako je riječ o plaćanju dijela računa možemo iznos korigirati na niže.

 

clip0653

 

Ako je kompletan iznos zatvoren nalozima za plaćanje ili blagajnom program javlja:

 

clip0655