Platni promet

Navigacija:  Postavke aplikacije > Platni promet >

Platni promet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovdje su definirane postavke specifične za platni promet:

 

clip0558

 

Pojedinačni ispis virmana - Omogući pojedinačni ispis virmana, na ovaj način nije potrebno generirati izvršenje

Pojedinačni ispis obrasca 1450 - Omogući pojedinačni ispis obrasca 1450, na ovaj način nije potrebno generirati izvršenje