PDV

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Robno i materijalno > Tarifnici >

PDV

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U tarifniku za PDV definiramo opću stopu PDV-a, a isto tako, ako se ukaže potreba, možemo definirati posebne tarifne stavke za određene robne grupe:

 

clip0601

 

Oznaka - Oznaka tarifnika

Naziv - Naziv tarifnika

Datum - Datum kada počinje vrijediti tarifnik, automatski prethodni tarifnik prestaje važiti na taj datum

Osnovni, posebni, ostali - Moguće je razraditi stopu PDV-a na ove tri vrste

Stopa - Ukupna opća stopa PDV-a

 

Ostali tarifni stavci - Ovdje unosimo ostale tarifne stavke, primjerice stopu 0%

Stavak vrijedi za robne grupe - ovdje unosimo za koje robne grupe vrijedi taj ostali tarifni stavak